ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

W dniu 25 września 2018 roku w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.
odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania pomieszczeń
pod poradnie specjalistyczne i nowej sterylizatornii.

Pomieszczenia poświęcił Dziekan Dekanatu Grójeckiego,
Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu ks. Kanonik Zbigniew Suchecki.

 Wśród Gości znaleźli się:
Minister, Poseł na Sejm RP Marek Suski,
Minister Joanna Kopcińska,
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz,
Weronika Piwarska reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
Starosta Grójecki Marek Ścisłowski,
Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski,
Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Wojciech Wojtczak,
Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Paweł Siennicki,
Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Ireneusz Szymczak,
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Michał Pruś,
Radna Powiatu Grójeckiego Barbara Kowalska,
Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Joanna Czerwińska,
Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego płk. Andrzej Kozera,
Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Anna Sotek,
Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu Zbigniew Suchecki ,
Ksiądz Kanonik Józef Jędrzejewski,
Zarząd i Personel PCMG oraz Prasa.

 Podczas uroczystości Prezes Szpitala Marzena Barwicka podziękowała
Szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Markowi Suskiemu,
Minister Joannie Kopcińskiej oraz Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu
za przychylność i pomoc w pozyskaniu dotacji.

Koszt obu inwestycji to 1 477 000,00 zł
z czego:
599 200,00 zł to środki z Budżetu Państwa
877 800,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz środków własnych PCMG.

Inwestycja usprawni funkcjonowanie szpitala
oraz ułatwi dostęp do poradni specjalistycznych.