ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych
uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia
uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska.
200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale,
w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020
Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.
Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej
oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia
a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie.
Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać

 

W okresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenie Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych
stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych,
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych,
Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,

Polskim towarzystwem Położnych
oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych

 

Linki:
https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE 
https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/