ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - 48 664 92 00
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w ramach realizacji programu profilaktyki
„ZDROWE PIERSI SĄ OK”

 

W okresie od 30 listopada do 14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu,
Pani Agnieszka Pawłowska – Muc, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Personelu Średniego
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.
na terenie szkoły przeprowadziła cykl spotkań z młodzieżą w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej
„ZDROWE PIERSI SĄ OK.”

 

Adresatami prelekcji byli uczniowie (dziewczęta i chłopcy), przedstawiciele grona pedagogicznego,
jak również pośrednio rodzice – kobiety z najbliższego otoczenia uczniów.

 

 Głównym celem spotkań było:

- Kształtowanie wśród uczniów szkoły nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie;
- Zwiększenie poziomu wiedzy na temat samobadania piersi;
- Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka piersi i raka szyjki macicy;
- Motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
- Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat samobadania piersi;

 

Szczegółowe treści prelekcji:

- Pojęcie raka piersi
- Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
- Budowa, rozwój i rola piersi
- Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
- Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
- Zasady pielęgnacji piersi
- Podstawowe metody wykrywania raka piersi – możliwości profilaktyki

- Najczęściej występujące zmiany w strukturze piersi: torbiele, włókniaki, tłuszczaki i zmiany mastopatyczne

- Zasady prawidłowego samobadania piersi jako skutecznej i taniej profilaktyki

 

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

 

- pierwsza - teoretyczna połączona z prezentacją multimedialną i filmem pokazowym dot. samobadania piersi,

- druga pokazowa – praktyczna z nauką samodzielnego badania piersi z wykorzystaniem fantomów.

 

Podczas zajęć edukacyjnych panowała bardzo miła i przyjazna atmosfera. Wszyscy uczniowie mieli możliwość nauki zasad samobadania na fantomach.  Każdy z nich otrzymał materiały dydaktyczne: zdjęcia, ulotki informacyjne. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Wykazali zainteresowanie omawianą tematyką. Na zakończenie spotkania mieli możliwość zadawania pytań, których było dość dużo.

Żywię głęboką nadzieję, że tego typu spotkania przyczynią się do zwiększenia świadomości naszych uczniów i nie tylko na temat profilaktyki poddawania się specjalistycznym badaniom, które mogą uratować niejedno życie !  Należy pamiętać, że badanie jakim jest samobadanie  jest proste i nic nas nie kosztuje !   -   a może uchronić nas przed …………………..???

 

 

 

 

Opracowała:
Agnieszka Pawłowska - Muc