ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - Rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-08/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-07/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

Zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w ramach zadania pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021”

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-06/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

PEŁNA TREŚĆ TYTUŁU POSTĘPOWANIA

Zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w ramach zadania pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021”

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-05/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

 PEŁNA TREŚĆ TYTUŁU POSTĘPOWANIA

Świadczenie usług transportu medycznego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego) oraz transportu sanitarnego rozumianego jako transport T, transport krwi  i materiału biologicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-04/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-02/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-01/2021
dostępne są na stronie internetowej

 https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-23/2020
dostępne są na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-20/2020
dostępne są na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT