ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - 48 664 92 00
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN 9 LISTOPADA 2018 ROKU GODZINA 11:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN 6 LISTOPADA 2018 ROKU GODZINA 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN 13 09 2018 R. GODZINA 11:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN 12 09 2018R. GODZINA 12:00