ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Duszpasterstwo służby zdrowia posiada wzniosłą wartość i wyraża głęboko ludzkie i chrześcijańskie zadania podejmowane w służbie życiu. W trosce o życie wyraża się przede wszystkim prawdziwe ludzkie dzieło ochrony życia fizycznego i duchowego. Duszpasterstwo służby zdrowia czuwa nad tym, aby działania medyczne na organizmie ludzkim osiągnęły należytą mądrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Doświadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza oraz całego personelu medycznego wobec chorego, stawiają człowieka wobec delikatnych problemów religijnych, etycznych i duszpasterskich.

Podczas pobytu w naszym szpitalu jednym z podstawowych praw każdego pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej. Każdy chory ma możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu chorych na każdym z oddziałów podczas tzw. obchodu duszpasterskiego (codziennie w godzinach 10:00 – 12:00).

 

Msze św. odbywają się:

Środa - 18:00

Niedziela - 11:00

 

Numer telefonu do kapelana szpitalnego dostępny w każdej dyżurce pielęgniarskiej.

Kaplica znajduje się na drugim piętrze szpitala (Oddział Wewnętrzny) otwarta całą dobę.