Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny

wynosi za każdą następną rozpoczętą dobę

50,00 zł netto za 24 godziny *

 

* Umowa z dnia 22.08.2013r. zawarta pomiędzy

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp z. o. o.

a firmą "Chaoon Droga do Niebios"