ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R.
W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 94/46/WE
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

CZYTAJ


 

USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018R O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CZYTAJ