ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Część nr 1 –Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą butli

Część nr 2 – Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego

 

 UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN WYZNACZONY NA 04.07.2017 GODZ. 10.00

Procedura realizowana jest w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu usług e-zdrowia w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o." dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr Umowy o dofinansowanie RPMA.02.01.01-14-2486/15-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie w dniu 20.04.2017r. pod nr 1030667

Załączniki:
Pobierz plik (6.pdf)6.pdf[ ]84 kB
Pobierz plik (formularz oferty.doc)formularz oferty.doc[ ]120 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]666 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.PDF)informacja z otwarcia ofert.PDF[ ]338 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]1180 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]490 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - BIOZ.pdf)PCM w Grójcu - BIOZ.pdf[ ]652 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Projekt adaptacji pomieszczeń.pdf)PCM w Grójcu - Projekt adaptacji pomieszczeń.pdf[ ]1894 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Projekt dedykowana instalacja zasilająca.pdf)PCM w Grójcu - Projekt dedykowana instalacja zasilająca.pdf[ ]1508 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Projekt infrastruktury teleinformatycznej.pdf)PCM w Grójcu - Projekt infrastruktury teleinformatycznej.pdf[ ]1951 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Projekt kanalizacji teletechnicznej.pdf)PCM w Grójcu - Projekt kanalizacji teletechnicznej.pdf[ ]636 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Przedmiar adaptacji pomieszczeń.pdf)PCM w Grójcu - Przedmiar adaptacji pomieszczeń.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Przedmiar dedykowana instalacja zasilająca.pdf)PCM w Grójcu - Przedmiar dedykowana instalacja zasilająca.pdf[ ]210 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Przedmiar kanalizacji teletechnicznej.pdf)PCM w Grójcu - Przedmiar kanalizacji teletechnicznej.pdf[ ]124 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - Przedmiari sieci strukturalnej.pdf)PCM w Grójcu - Przedmiari sieci strukturalnej.pdf[ ]326 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - STWiOR adaptacja pomieszcxzeń.pdf)PCM w Grójcu - STWiOR adaptacja pomieszcxzeń.pdf[ ]1050 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - STWiOR dedykowana instalacja zasilająca.pdf)PCM w Grójcu - STWiOR dedykowana instalacja zasilająca.pdf[ ]415 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - STWiOR Infrastruktury teleinformatycznej.pdf)PCM w Grójcu - STWiOR Infrastruktury teleinformatycznej.pdf[ ]963 kB
Pobierz plik (PCM w Grójcu - STWiOR kanalizacji teletechnicznej.pdf)PCM w Grójcu - STWiOR kanalizacji teletechnicznej.pdf[ ]712 kB
Pobierz plik (PW-K-1.pdf)PW-K-1.pdf[ ]65 kB
Pobierz plik (PW-K-2.pdf)PW-K-2.pdf[ ]64 kB
Pobierz plik (PW-K-3.pdf)PW-K-3.pdf[ ]60 kB
Pobierz plik (PW-K-4.pdf)PW-K-4.pdf[ ]59 kB
Pobierz plik (PW-K-5.pdf)PW-K-5.pdf[ ]290 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L1.pdf)Rys. PW-L1.pdf[ ]72 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L10.pdf)Rys. PW-L10.pdf[ ]83 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L11.pdf)Rys. PW-L11.pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L12.pdf)Rys. PW-L12.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L13.pdf)Rys. PW-L13.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L14.pdf)Rys. PW-L14.pdf[ ]134 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L15.pdf)Rys. PW-L15.pdf[ ]131 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L16.pdf)Rys. PW-L16.pdf[ ]120 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L17.pdf)Rys. PW-L17.pdf[ ]123 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L18.pdf)Rys. PW-L18.pdf[ ]295 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L19.pdf)Rys. PW-L19.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L2.pdf)Rys. PW-L2.pdf[ ]352 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L20.pdf)Rys. PW-L20.pdf[ ]134 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L21.pdf)Rys. PW-L21.pdf[ ]93 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L22.pdf)Rys. PW-L22.pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L23.pdf)Rys. PW-L23.pdf[ ]222 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L24.pdf)Rys. PW-L24.pdf[ ]149 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L25.pdf)Rys. PW-L25.pdf[ ]149 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L26.pdf)Rys. PW-L26.pdf[ ]121 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L27.pdf)Rys. PW-L27.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L28.pdf)Rys. PW-L28.pdf[ ]119 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L3.pdf)Rys. PW-L3.pdf[ ]166 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L4.pdf)Rys. PW-L4.pdf[ ]234 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L5.pdf)Rys. PW-L5.pdf[ ]39 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L6.pdf)Rys. PW-L6.pdf[ ]38 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L7.pdf)Rys. PW-L7.pdf[ ]91 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L8.pdf)Rys. PW-L8.pdf[ ]76 kB
Pobierz plik (Rys. PW-L9.pdf)Rys. PW-L9.pdf[ ]67 kB
Pobierz plik (Rys.1.pdf)Rys.1.pdf[ ]7349 kB
Pobierz plik (Rys.2.1.pdf)Rys.2.1.pdf[ ]906 kB
Pobierz plik (Rys.2.2.pdf)Rys.2.2.pdf[ ]260 kB
Pobierz plik (Rys.2.3.pdf)Rys.2.3.pdf[ ]312 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E1.pdf)Rys.PW-E1.pdf[ ]37 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E10.pdf)Rys.PW-E10.pdf[ ]87 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E11.pdf)Rys.PW-E11.pdf[ ]83 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E12.pdf)Rys.PW-E12.pdf[ ]83 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E13.pdf)Rys.PW-E13.pdf[ ]121 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E14.pdf)Rys.PW-E14.pdf[ ]64 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E15.pdf)Rys.PW-E15.pdf[ ]64 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E16.pdf)Rys.PW-E16.pdf[ ]64 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E17.pdf)Rys.PW-E17.pdf[ ]135 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E18.pdf)Rys.PW-E18.pdf[ ]60 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E19.pdf)Rys.PW-E19.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E2.pdf)Rys.PW-E2.pdf[ ]78 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E20.pdf)Rys.PW-E20.pdf[ ]44 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E21.pdf)Rys.PW-E21.pdf[ ]44 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E22.pdf)Rys.PW-E22.pdf[ ]59 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E23.pdf)Rys.PW-E23.pdf[ ]60 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E24.pdf)Rys.PW-E24.pdf[ ]63 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E25.pdf)Rys.PW-E25.pdf[ ]60 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E26.pdf)Rys.PW-E26.pdf[ ]56 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E27.pdf)Rys.PW-E27.pdf[ ]57 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E28.pdf)Rys.PW-E28.pdf[ ]56 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E3.pdf)Rys.PW-E3.pdf[ ]81 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E4.pdf)Rys.PW-E4.pdf[ ]73 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E5.pdf)Rys.PW-E5.pdf[ ]82 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E6.pdf)Rys.PW-E6.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E7.pdf)Rys.PW-E7.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E8.pdf)Rys.PW-E8.pdf[ ]91 kB
Pobierz plik (Rys.PW-E9.pdf)Rys.PW-E9.pdf[ ]94 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]1146 kB

UWAGA!!!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Procedura realizowana jest w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu usług e-zdrowia w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o." dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr Umowy o dofinansowanie RPMA.02.01.01-14-2486/15-00