Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

Numer projektu: RPMA.02.01.01-14-2486/15-00

Tytuł projektu:

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu

Planowany okres realizacji: od 2016-04-01 do 2018-06-30

Wartość ogółem:

4 950 000.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne:

4 814 085.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:

3 851 268.00 PLN

Wkład UE:

3 851 268.00 PLN

dofinansowanie 80 %

Wkład własny:

1 098 732,00 PLN