UCHWAŁA

Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o.
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat
za udostępnienie dokumentacji medycznej
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.

 

UCHWAŁA NR 34/2018 Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 ROKU