Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

NIP: 797-201-92-61

REGON: 142 20 35 46

Kapitał zakładowy: 4 190 000,00 złotych

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS  0000351118