ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Podmiotu Leczniczego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z o. o
.
Tekst ujednolicony zgodnie z Uchwałą nr 35/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Aneks nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
Uchwała nr 35/2023