REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Podmiotu Leczniczego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z o. o
.
Tekst ujednolicony po zmianach zgodnie z Uchwałą nr 34A/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

Uchwała nr 34A/2019
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego