ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - Rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Podmiotu Leczniczego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z o. o
.
Tekst ujednolicony po zmianach zgodnie z Uchwałą nr 19/2021 z dnia 26 października 2021r.

Aneks nr 1 z dnia 29-04-2022r.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego