ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Spółka Powiatowe Centrum Medyczne jest założycielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (wpis do Rejestru Wojewody Mazowieckiego zakładów opieki zdrowotnej, Księga Rejestrowa nr 14-03413). Spółka Powiatowe Centrum Medyczne to największy podmiot świadczący usługi medyczne w Powiecie Grójeckim. Zatrudnia ok czterysta osób, współpracuje z kilkuset firmami, a obroty przekraczają 31 mln zł rocznie. Spółka prowadzi m.in. sprywatyzowany szpital samorządowy (dawny SPZOZ - szpital powiatowy), który osiąga zysk finansowy i nie ma kłopotów z płatnościami bieżącymi. Świadczymy zarówno usługi szpitalne jak i usługi z zakresu rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej, lecznictwa psychiatrycznego oraz ratownictwa medycznego.

Działalność w zakresie usług medycznych oparta jest o dobrze wyposażone pracownie diagnostyczne: zakład diagnostyki obrazowej (aparatura do wykonywania zdjęć rentgenowskich, tomografia komputerowa, USG z kolorowym Dopplerem, teleradiologia), pracownie diagnostyki elektroencefalografii i endoskopowej.

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do niesienia pomocy chorym zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i zasadami etyki.

Zapewniamy fachową oraz miłą obsługę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Ostatnie zmiany ustawowe – "Ustawa o Działalności Leczniczej", spowodowały zakończenie funkcjonowania NZOZ i podjęcie  w  to miejsce działalności Podmiotu Leczniczego o nazwie Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o. Wszyscy pracownicy NZOZ-u stali się z mocy Ustawy pracownikami PCMG. Zmiana nie ma żadnego wpływu na istotę działalności Szpitala i Przychodni w Grójcu. Na mocy tejże samej Ustawy Podmiot Leczniczy Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o. powołał dwa przedsiębiorstwa: Szpital Specjalistyczny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych i Ratownictwa Medycznego, w oparciu o które prowadzi działalność leczniczą.